Ta strona używa plików Cookies. Korzystajšc z naszej strony bez zmiany ustawień przeglšdarki będš one zapisane w pamięci urzšdzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityka Prywatnoœci | Obowišzek Informacyjny - RODO

Zamknij

PRASA

W tym dziale prezentujemy wybrane artykuły o nas zamieszczane w prasie branżowej. Życzymy udanej lektury.

HACKEED

Product, customer, success

The third year of Kiesel Polska Sp. z o. o. Despite such a short time, the company has gained a leading position on the market of chemistry related to laying parquet and floor coverings.

The president of the management board of Kiesel Polska talks about how the company has succeeded in such a short time. Although Kiesel Polska has only been on the market for three years, it has already been possible for Polish cloth producers to meet Kiesel Bauchemie's products several years earlier. The first recipient of these construction chemicals was Wodan, which was the first to bring them to the Polish market and deal with their distribution. Only a few years later, after analyzing the market, Kiesel Bauchemie decided to establish its own representative office in Wrocław.

Where is the source of Kiesel Polska's success?
Kiesel's success is based primarily on modern technology, good logistics and professional help from employees. The established position on the Polish market allows us not only to conduct standard commercial activities - we are one of the few companies that additionally try to familiarize the Polish customer with the latest global trends. Kiesel Polska's strategy is modeled on Kiesel Bauchemie's strategy. Thanks to technological innovations, the company sets new directions and standards for the entire flooring industry in Europe. It must be remembered that it was Kiesel Bauchemie who was the first producer of non-solvent dispersion adhesives for polyacrylate-based floor coverings, so popular today. Nowadays, the development of technology is very important, which should go hand in hand with the needs of customers.

What distinguishes Kiesel Polska from many other companies with a similar profile?
We always try to be one step ahead of the competition. We introduce products that the customer needs. This is connected with the constant expansion of our program and the introduction of innovations. By introducing the Okatmos ecological floor covering system, we have defined new standards, according to which the laying of textile and elastic floor coverings, among others in flats, schools and hospitals, it is carried out in a manner that is safe for the environment and human health. This system meets the requirements of the EMICODE ECI standard and the European standard for the emission of harmful VOC substances. This system also provides additional protection against the harmful microbiological process that occurs between the lining and the substrate at a later time of operation. We are the first producer of solvent-free and odorless powder adhesive for Bakit PPK parquet, which is characterized by high durability and is harmless to the laying and subsequent user. We were the first to introduce a fast-drying and fast-binding product system for gluing carpets and parquet, which allows the preparation of the substrate and the assembly of floor coverings in one day. We were also the first to provide Polish customers with bright conductive dispersive adhesives. The adhesives sold so far have been produced on the basis of soot and graphite, which created many problems related to the quality and aesthetics of laying conductive liners. These comprehensive programs of high-quality products that meet the highest technological and quality requirements allow us to solve the most difficult problems on construction sites in a way that is completely safe for people and the environment. This is what makes us different from the competition.

What is the company's marketing strategy?
The customer is at the center of our attention. The long-term success of our company is guaranteed only by satisfied customers. Proper assessment of the substrate, its preparation and laying of claddings is a task that places high demands on contractors and manufacturers. Short deadlines, new types of floor coverings, increasing demand for ecological and hygienic materials require extensive expertise in our employees and customers. To meet this challenge, every year we conduct about thirty professional trainings in Poland together with partners from lining companies. Added to this are training and demonstrations at construction sites and in our training center in Germany.

What is Kiesel going to surprise his clients?
The company has a stable position in the chemistry market under floor covering and parquet. We take care of this segment of the market and every year we try to expand the program of our products. A novelty that we introduced last year was powder adhesive for the PPK parquet and dispersion adhesive for Okatmos ES 50 rubbers, which glues rubber linings up to 4 mm thick. Last year, we started selling Eukula wood varnishes and adhesives, thanks to which we have a full offer of chemistry for and on the dance floor. This year, we want to show our clients two new self-leveling masses: Servofix F 210 and Serwofix AL. The ITB approval process is just about to end and they will be on sale soon. Also this year, we expanded our company with a new chemistry department for ceramics, which will deal with the introduction of high-quality products for ceramics: adhesives, joints and sealing systems.

PODŁOGI - WZORNICTWO RYNEK TECHNOLOGIE Nr 9 Wrzesień 2001

Klej proszkowy do parkietu.

Klej proszkowy "Bakit PPK" firmy Kiesel zdobywa coraz więcej zwolenników. Klienci ceniący ekologię i naturalny charakter drewna chcą go przyklejać materiałem ekologicznym, przyjaznym zarówno dla układającego, jak i dla późniejszych użytkowników.

Wszystkie te oczekiwania spełnia klej proszkowy "Bakit PPK". Jego dodatkowym atutem jest cena, która sprawia, że należy on do najtańszych klejów na rynku o tak uniwersalnym zastosowaniu. Klienci coraz większą uwagę zwracają na ekologiczność materiałów wykończeniowych stosowanych w swoich domach. Obserwuje się renesans zainteresowania naturalnym drewnem. Nic dziwnego, że równocześnie poszukuje się chemii, która nie będzie wpływała negatywnie na zdrowie i samopoczucie użytkowników.

Jak używać kleju proszkowego "Bakit PPK" ?
Klej proszkowy "Bakit PPK" jest wzbogaconym polimerami cementem, który trzeba rozrobić z wodą. Pakuje się go w worki o ciężarze 4 kg. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji zawartość jednego worka należy rozrobić z 2 l wody. Po rozprowadzeniu kleju na podłożu parkieciarz ma 15 min na przyklejenie parkietu. Duże i grube elementy zaleca się kleić klejem proszkowym przy użyciu pacy Kiesel nr B 15 o zużyciu 650 do 700 g proszku na m/kw. powierzchni, natomiast mniejsze i cieńsze przy użyciu pacy Kiesel K/L lub Pajarito nr 4 o zużyciu 600 g proszku na m/kw. powierzchni. Woda zawarta w kleju zostaje całkowicie związana i nie ma niebezpieczeństwa, że jej nadmiar przedostanie się do drewna i spowoduje jego pęcznienie. Podczas prac wykonywanych należy zwrócić baczną uwagę na właściwą ocenę podłoża.

Podłoża cementowe lub betonowe
Podłoże musi być suche. Jego maksymalna wilgotność powinna wynieść 2% CM. Powierzchnia podłoża nie może być zanieczyszczona lub uszkodzona. Wszystkie uszkodzenia wpływają negatywnie na przyczepność podłoża. Dlatego beton lub jastrych cementowy należy przeszkifować, odkurzyć, a rysy naprawić żywicą "Okapol RK". Przed klejeniem podłoże gruntuje się gruntem "Okatmos EG 20" rozcieńczonym z wodą w stosunku 1 do 1. Zagruntowane podłoże charakteryzuje się wymaganą przyczepnością pod klej, poza tym grunt ogranicza zbyt duże odprowadzenie wody z kleju do podłoża.

Podłoża słabe
Niejednokrotnie tak się zdarza, że jastrych jest zbyt słaby, by mógł się stać podłożem do bezpośredniego klejenia klejem proszkowym. Widać to po tym, że daje się łatwo zarysować. Mamy z tym do czynienia zarówno w przypadku podłoży nowych , jak i starych. Jedyną, skuteczną metodą klejenia parkietu jest wtedy zastosowanie odprężającej tkaniny "Okavlis". W takiej sytuacji tkaninę klei się do podłoża klejem proszkowym "Bakit PPK". Zużycie kleju w tym przypadku wynosi 500 g/m kw.. Następnym krokiem jest przyklejenie parkietu bezpośrednio do tkaniny "Okavlis". System ten zapewnia trwałe połączenie parkietu i gwarantuje użytkownikowi pracę parkietu bez ryzyka oderwania od podłoża.

Podłoże zawilgocone
Jeżeli w podłożu występuje wilgotność resztkowa nie większa niż 4,5 % CM, przed klejeniem parkietu należy wykonać warstwę przeciwwilgotnościową. W tym celu podłoże gruntuje się gruntem "Okapox GF" dwukrotnie "metodą na krzyż". Należy przy tym pamiętać, że drugą warstwę gruntu nanosi się po zawiązaniu pierwszej. Jednakże nie może to nastąpić później niż po 6 godz. Drugą warstwę posypuje się piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6 - 1 mm. Na 1 m/ kw. powierzchni zużywa się ok. 2,5 kg piasku. Po związaniu gruntu z podłożem należy usunąć resztki piasku. Na tak przygotowane podłoże można przyklejać parkiet klejem proszkowym lub, gdy podłoże jest nierówne, wyrównać je masą samopoziomującą i do niej przykleić parkiet.

Podłoża drewniane
Klej proszkowy wykorzystuje się również do klejenia na podłożach drewnianych. Klejem proszkowym można kleić do płyty OSB lub V 100. Płyty należy 24 godz. wcześniej zagruntować gruntem "Okatmos EG 20". Gdy podłoże jest miniej stabilne, do podłoża trzeba przykleić płytę "Okaphone" o grubości 4 mm. Mocuje się ją diagonalnie w kierunku układanego parkietu. Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności można przykleić parkiet do płyty przy użyciu kleju "Bakit PPK".